Plata integrală

Plata integrală

Se consideră plată integrală un avans de minim 50% şi achitarea restului de plată în maxim 60 de zile din surse proprii, fără credit bancar.